Barki Przy Zachodnim Brzegu Wisły

Data: 19.04.2013Jednostki: IMOROS 2
Urządzenia pomiarowe: MBES Reson 8101H