Marine Geomorphology LaboratoryPracownia geomorfologii morskiej powstała przez zapotrzebowanie rynku na opracowania o charakterze geomorfologicznym oraz geologicznym. Wchodzimy w skład specjalistycznego Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku pod przewodnictwem Pana dr inż. Benedykta Haca. Kierownikiem pracowni natomiast jest Pan prof. dr hab. Stanisław Rudowski.

Nasza pracownia składa się z:
  • Pokoju kartograficznego
  • Pokoju analiz litologicznych i sedymentologicznych
  • Pokoju wagowego i opracowań kameralnych
  • Archiwum