Cooperation

Krajowe placówki naukowe:
 • Państwowy Instytut Geologiczny
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Uniwersytet Gdański
 • Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Politechnika Gdańska
 • Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni
 • Centralne Muzeum Morskie
 • Stacja Ornitologiczną PAN


Zagraniczne placówki naukowe:
 • Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SE)
 • Danish Maritime Safety Administration (DK)
 • Admiral Danish Fleet HQ (DK)
 • Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (DE)
 • Klaipeda University (LT)
 • Atlantic Branch of the Russian Academy of Science (RU)


Administracja rządowa, samorządowa i morska:
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Środowiska
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd Morski w Słupsku
 • Urząd Morski w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-Pomorskiego
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A.


Służby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na morzu:
 • Marynarka Wojenna,
 • Polskie Ratownictwo Okrętowe S.A.
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR.


Krajowe przedsiębiorstwa, działające na rynkach sektora morskiego, energetycznego i telekomunikacyjnego, z którymi Instytut Morski współpracował w niedalekiej przeszłości (w szczególności firmy prowadzące eksplorację dna morskiego oraz firmy projektowe, konsultingowe, hydrotechniczne i budowlane):
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście S.A.
 • Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa Sp. z o.o. GEOMOR
 • Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego GEOMOR–TECHNIK sp. z o.o.
 • SeaBed Polska Sp. z o.o.
 • Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o.
 • MEGA S.A.
 • GEO-KAT Sp. z o.o.
 • GOKART International Sp. z o.o.
 • Geofizyka Toruń Sp. z o.o.
 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Polska Grupa Energetyczna S.A
 • GENERPOL Sp. z o.o.
 • Koncern Energetyczny Energa S.A.
 • Wiatropol International Sp. z o.o.
 • Energoprojekt Warszawa Sp z o.o.
 • SwePol Link Ltd
 • EVELPOL Sp. z o.o.
 • PERTOBALTIC S.A.
 • PRCIP Sp. z o.o.
 • Morska Agencja Gdynia LTD
 • MOEBIUS – Bau Polska Sp. z o.o.
 • UNIGEO Badania Geotechniczne Oktawa Tomasz
 • Hydrobudowa S.A.
 • NAVIMOR – INVEST Sp. z o.o.
 • BUDMORS Consulting sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych „MARINEX” Sp. z o.o.
 • Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT Sp. z o.o
 • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A.
 • Geoprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
 • Hydroprojekt Sp. z o.o.
 • GEOBAD – Zakład Badań Geologicznych i Robót Inżynierskich
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni


Europejskie firmy geofizyczne i hydrograficzne:
 • Fugro Consult Gmbh,
 • MC Construction,
 • EVELOP Netherlands B.V.,
 • BEC Energie Consult Gmbh,
 • Research Shipping Gmbh,
 • Marine Matteknik A.B.,