About us

Zakład Oceanografii Operacyjnej


Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe z zakresu oceanografii operacyjnej na morzu oraz w strefie przybrzeżnej (kompleksowe pomiary środowiska morza i przywodnej warstwy atmosfery – meteorologiczne, oceanograficzne, geologiczne, geofizyczne, biologiczne i in.), opracowuje studia, analizy i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i zajmuje się doradztwem w ww. zakresie zarówno dla administracji morskiej RP, jak i różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na morzu. Pracownicy Zakładu wykonują kompleksowe badania na polskich oraz zagranicznych akwenach w ramach polskich i europejskich projektów badawczych we współpracy z zespołami badawczymi oraz służbami wszystkich państw bałtyckich. Obejmują one m.in. prowadzenie ekspedycyjnych i ciągłych pomiarów różnych parametrów środowiska morskiego oraz rozwój numerycznych modeli prognoz morskich.

W skład zakładu wchodzą następujące specjalistyczne laboratoria i pracownie:
 • Multipurpose Oceanographic Research Laboratory r/v IMOR
 • Marine and Inland Measurement Team
  • Marine Measurement Group r/v IMOR
  • Marine and Inland Measurement Group
  • Geophysical Measurement Group
  • Cutter and Motor Boats Group:
   – IMOROS 1
   – IMOROS 2
   – IMOROS 3
   – IMOS ŁM 2
   – IMOS ŁM 4

 • The Oceanographic Data Analysis Laboratory
  • GIS Specialists
  • MBES, SSS, SBP Interpretation Specialists
  • MAG Interpretation Specialists

 • Autonomous Measurement Systems and Mechatronics
  • Mechatronics Group (ROV and AUV staff)
  • Mechanical Group
  • Logistics Group

 • Marine Geomorphology Laboratory
 • Pracownia Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
 • Zespół Wspomagania Projektów
 • Zespół Zapewnienia Jakości (ISO)
 • Bałtycka Baza Danych o Dnie (Baltic Bottom Base)
W zakładzie obowiązują trzy systemy zarządzania ISO: ISO 9001-2008, ISO14001-2004, BS OHSAS 18001-2007