Certifications

EN ISO 9001:2008 Quality management systems

ISO 14000 – Environmental management

OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems


Certyfikat GL

Instytut Morski w Gdańsku: Zakład Oceanografii Operacyjnej wprowadził i stosuje zintegrowany system zarządzania dla zakresu: Realizacja prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w zakresie nauk o morzu, wykonywanie pomiarów na morzu oraz w strefie brzegowej, opracowywanie analiz i eksper w zakresie związanym z oceanografią operacyjną.

CERTYFIKAT_INSTYTUT MORSKI_9001 14001 18001_2013_pl

Wytyczne_zasady stosowania_PCA_pl

IMOR-IMCA

Certyfikat Okrętowy Stały

Certyfikat wydany przez Izbę Morską przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni z dnia 25 stycznia 2006 r., zaświadczający wpisanie statku r/v IMOR do Polskiego Rejestru Okrętowego Stałego.

Raporty firm certyfikujących

Raporty zamówione przez firmy SHELL, BP, AMOCO oraz LLOYDS konieczne do wystawienia certyfikatów przydatności Pływającego Laboratorium IMOR do wykonywania prac badawczych i pomiarów batymetrycznych oraz geofizycznych na gazociągach Morza Północnego. Obydwa raporty wskazują na pełną przydatność pływającego laboratorium do wykonywania prac pomiarowych zgodnie z normami międzynarodowymi IHO oraz ostrzejszymi normami firm petrochemicznych takich jak SHELL (najwyższe na świecie wymagania dotyczące zasad bezpiecznego wykonywania prac badawczych) oraz firmy LLOYDS – będącego wzorcowym klasyfikatorem powszechnie uznanym na świecie.