Employees

The Department employs academic staff, researchers, technicians and crew of the Multipurpose Oceanographic Research Laboratory r/v IMOR.
dr inż. Benedykt Hac

dr inż. Benedykt Hac

Department Chief
ul. Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
tel. 58 301 87 24; 58 301 37 18
faks. 58 320 32 63
e-mail: Benedykt.Hac@im.gda.pl


Załoga Pływającego Specjalistycznego Laboratorium Badawczego R/V IMOR
mgr inż. Sylwester Mansfeld Kapitan
Kierownik Pływającego Specjalistycznego Laboratorium R/V IMOR
inż. Andrzej Dziubich Kapitan
Adam Woźny I mechanik
mgr inż. Andrzej Majzel I mechanik
mgr inż. Jerzy Bogdanowicz Oficer wachtowy
Krzysztof Serafinowicz Oficer wachtowy
Krzysztof Pankowski St. Marynarz
Mirosław Radzikowski St. Marynarz
Bogusław Kortas St. Marynarz
Wiesław Górski St. Marynarz
Witold Michalik St. Marynarz
mgr Zbigniew Pankowski St. Technik


IMOROS 2
Dariusz SoskaStarszy specjalista-oceanograf
Kierownik jednostki pomiarowej


IMOROS 3


Zespół pomiarów Morskich i Śródlądowych
mgr Jacek Koszałka Z-ca Kierownika Zakładu Oceanografii Operacyjnej
Kierownik Zespołu Pomiarów Morskich i Śródlądowych
Maciej Dawidowicz Specjalista – pomiarowiec
mgr inż. Paweł GajewskiSpecjalista – pomiarowiec
mgr inż. Jacek Głąbspecjalista geolog/geofizyk
mgr Jakub IdczakSt. Specjalista
mgr Adam Jaczyński Specjalista – pomiarowiec
mgr inż. Jakub Janiszewskispecjalista geofizyk
mgr Jakub LeśniewiczSpecjalista – pomiarowiec
mgr Witold MelerSpecjalista – pomiarowiec
mgr Andrzej RomanowskiSpecjalista – pomiarowiec
mgr inż. Dariusz SosnowskiSpecjalista geofizyk
mgr inż. Wiktor SzyłejkoSpecjalista – pomiarowiec


Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych
inż. Łukasz GajewskiSt. specjalista badawczo-techniczny
Kierownik Pracowni Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych
mgr Agnieszka BrzezińskaSpecjalista GIS
mgr Justyna EdutSpecjalista ds. GIS
Wojciech KoniecznySt. Specjalista – pomiarowiec
mgr Maria KubackaSpecjalista magnetometrii
mgr Karolina NowakSpecjalista ds. GIS
mgr Katarzyna WnukSpecjalista ds. GIS
mgr Izabela ZelewskaSpecjalista ds. GIS


Pracownia Autonomicznych Systemów Pomiarowych i Mechatroniki
mgr Jarosław NowakAsystent
Kierownik Pracowni Autonomicznych Pojazdów Podwodnych i Mechatroniki
mgr inż. Karol JacobSpecjalista mechatroniki
mgr inż. Marek Jażdżewski-
mgr inż. Łukasz Kulwicki-
mgr inż. Krzysztof KwellaSpecjalista automatyk i systemów łączności
Mechatronik
Daniel LessnauSpecjalista ds. mechatroniki Informatyk
Andrzej MalottkiSt. Technik
Michał NiemkiewiczSpecjalista mechatroniki
Mirosław SitarzSt. specjalista inżynieryjno-techniczny
mgr Ryszard SpacjerStarszy specjalista-oceanograf
Marek SygułaSpecjalista


Pracownia Geomorfologii Morskiej
prof. dr hab. Stanisław RudowskiKierownik Pracowni Geomorfologii Morskiej
dr Radosław WróblewskiSpecjalista geolog


Pracownia Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
dr Maciej KałasKierownik Pracowni Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
mgr Izabela ChałacińskaSpecjalista geografii/meteorologii
dr Jarosław KapińskiSt. Specjalista


Zespół IT – Baltic Bottom Base
dr inż. Michał PiotrowskiKierownik Projektów IT (Baltic Bottom Base)
inż. Przemysław KuleszaSpecjalista IT
dr inż. Piotr PiotrowskiSpecjalista IT
mgr Michał WójcikSpecjalista IT


Zespół Zapewnienia Jakości
Juliusz GajewskiSt. Specjalista
Kierownik zespołu


Zespół Wspomagania Projektów
Lucjan GajewskiSt. Specjalista
Kierownik Zespołu
mgr inż. Dorota CichowskaSpecjalista hydrograf
mgr Natalia KaczmarekSpecjalista
mgr Katarzyna KamieńskaSpecjalista
mgr Klaudia KrzymińskaSpecjalista – tłumacz
Bogdan PorządnySpecjalista