Wrak Stalowy

Data: 05.01.2014Jednostki: IMOROS 2
Urządzenia pomiarowe: Echosonda wielowiązkowa RESON 7125, Sonar holowany EdgeTech 4200
Opis: Szczątki wraku zarejestrowane echosondą wielowiązkową Reson 7125, w dniu 2014-01-05, z pokładu Imoros 2. Wrak stalowy, widoczny fragment części prawdopodobnie rufy i burty. Szerokość części rufowej 6.5 metra. Minimalna nad wrakiem 12.95metra. Maksymalna głębokość przy wraku 16 metrów. Pomiar wykonany przy dużej prędkości w złych warunkach hydro-meteorologicznych wymaga uzupełnienia i powtórzenia. Wrak potwierdzono z pokładu statku IMOR za pomocą sonaru bocznego holowanego 4200 – 600 KHz.